Samen groeien in het onderwijs

Art de Co richt zich op de kunst in commitment, competentie-ontwikkelend en coöperatief leren, collegialiteit en een interactieve, coachende communicatie op school -en klasniveau. Deze Co’s vormen de rode draad doorheen het aanbod van Art de Co. Taal en taalontwikkeling spelen in deze leerprocessen een belangrijke rol.

Een aantal thema’s richt zich op een heterogene en participatieve gemeenschap. Ook ouders worden hierbij betrokken. We willen alle onderwijssectoren helpen bij het vormen van een positief en open mens- en maatschappijbeeld dat past binnen hun onderwijscontext en de huidige maatschappij.

Art de Co streeft ernaar om vanuit verschillende perspectieven op onderwijs en innovatie samen met de leerkrachten, het team en directies te zoeken naar een leerkrachtige omgeving met veel opportuniteiten.

De ondertitel zegt “training en groei”. Achter die woorden schuilt een diep geloof in veranderingsprocessen, ontplooiing en ontwikkeling. Om die verandering waar te maken, die ontplooiing te verwezenlijken, die ontwikkeling te verankeren is er een inspanning nodig. Dat is waar de training belangrijk wordt…
Trainen is oefenen, ontdekken, fouten maken, reflecteren, corrigeren… om daarna weer te oefenen. Het is vaak een proces van vallen en opstaan. Mits een goede omkadering en voldoende interne en externe motivatie kan dit leerproces eindeloos blijven duren.

“Het doel van de kunst is niet het uiterlijke van de dingen weer te geven, maar het innerlijke… daar huist de echte werkelijkheid.”
Aristoteles

Door actief te werken aan kennis, vaardigheden en attitudes zijn we ervan overtuigd dat elke leerkracht kan groeien in deze job. Het besef dat leerkrachten en directies blijven groeien is volgens ons een garantie voor goed onderwijs. Daar wordt niet alleen elk kind, maar ook elke leerkracht en directie beter van.

Zoals de opvoeding een langdurig proces is, zo gaan we er ook van uit dat onze rol er één van langere duur kan zijn.
Korte studiedagen en workshops zijn een ondersteuning bij het in gang zetten van een proces. Als we echter willen werken aan blijvende en wezenlijke verandering binnen een school kan een ander soort engagement , een langdurige traject, aangewezen zijn.
Daar staan we binnen Art de Co meer dan ooit voor open. Op die manier worden we een Compagnon de route.