Samen groeien in het onderwijs

Beste bezoeker, bedankt voor uw interesse.

 Onze beide logo’s en de website komen in een volledig nieuw jasje… nog even geduld a.u.b. 

Check alvast onze Facebookpagina, LinkedIn, Instagram om up to date te blijven. 

DANK en vriendelijke groeten, Art de Co team.

Welkom op SETT beurs te Mechelen en op 19 en 20 augustus in DPB Brugge voor verfrissende cursussen! 

 

                                                                                                   ZOMERS EDU- COACHINGEVENT.

Data: maandag 19 en dinsdag 20 augustus 2024

Te: DPB Brugge

 Wij willen bruggen bouwen tussen onderwijs en therapie, om zo ons neurodivers publiek in het onderwijs krachtig te maken. Samen met onze partners, brengen we deze zomer lezingen en cursussen die dit doel verwezenlijken. 

Op het programma staat reeds: 

* een mooie waaier aan coöperatief leren van het kleuter- tot het secundair onderwijs

* naar buiten met de hoeken

* de coachende leerkracht

* omgaan met boosheid in de klas

* het prikkelraam

* lezingen van o.a. HSP Vlaanderen, Kobe Vanroy

* inleefateliers autisme dankzij Autisme Centraal

*

Beleef het mee!

Dankzij onze sponsors maken we er een mooi event van met economische prijzen en leuke gadgets. 

Meer nieuws en kans tot inschrijven volgt! 

Art de Co richt zich op de kunst in commitment, competentie-ontwikkelend en coöperatief leren, collegialiteit en een interactieve, coachende communicatie op school -en klasniveau. Deze Co’s vormen de rode draad doorheen het aanbod van Art de Co. Taal en taalontwikkeling spelen in deze leerprocessen een belangrijke rol.

Een aantal thema’s richt zich op een heterogene en participatieve gemeenschap. Ook ouders worden hierbij betrokken. We willen alle onderwijssectoren helpen bij het vormen van een positief en open mens- en maatschappijbeeld dat past binnen hun onderwijscontext en de huidige maatschappij.

Art de Co streeft ernaar om vanuit verschillende perspectieven op onderwijs en innovatie samen met de leerkrachten, het team en directies te zoeken naar een leerkrachtige omgeving met veel opportuniteiten.

De ondertitel zegt “training en groei”. Achter die woorden schuilt een diep geloof in veranderingsprocessen, ontplooiing en ontwikkeling. Om die verandering waar te maken, die ontplooiing te verwezenlijken, die ontwikkeling te verankeren is er een inspanning nodig. Dat is waar de training belangrijk wordt…
Trainen is oefenen, ontdekken, fouten maken, reflecteren, corrigeren… om daarna weer te oefenen. Het is vaak een proces van vallen en opstaan. Mits een goede omkadering en voldoende interne en externe motivatie kan dit leerproces eindeloos blijven duren.

“Het doel van de kunst is niet het uiterlijke van de dingen weer te geven, maar het innerlijke… daar huist de echte werkelijkheid.”
Aristoteles

Door actief te werken aan kennis, vaardigheden en attitudes zijn we ervan overtuigd dat elke leerkracht kan groeien in deze job. Het besef dat leerkrachten en directies blijven groeien is volgens ons een garantie voor goed onderwijs. Daar wordt niet alleen elk kind, maar ook elke leerkracht en directie beter van.

Zoals de opvoeding een langdurig proces is, zo gaan we er ook van uit dat onze rol er één van langere duur kan zijn.
Korte studiedagen en workshops zijn een ondersteuning bij het in gang zetten van een proces. Als we echter willen werken aan blijvende en wezenlijke verandering binnen een school kan een ander soort engagement , een langdurige traject, aangewezen zijn.
Daar staan we binnen Art de Co meer dan ooit voor open. Op die manier worden we een Compagnon de route.