Klik op één van onderstaande thema’s om de actuele data te zien en in te schrijven

Co-teaching “Samen kunnen we meer” een online workshop

Samen voor de klas met een goede taakverdeling

Meerdere onderwijsprofessionals werken samen op een gestructureerde wijze en nemen daarbij gezamenlijk de verantwoordelijkheid op voor goed onderwijs en de ontwikkeling van alle leerlingen in de groep.
Co-teaching geeft meer mogelijkheden om de effectieve leertijd te verhogen en ruimte te creëren waardoor leerlingen die extra ondersteuning of uitdaging nodig hebben, beter geholpen kunnen worden. Met andere woorden, co-teaching kan de leeromgeving meer inclusief maken.

De online workshop is op maandag 26 april 2021 van 9.00 tot 12.00 u via Zoom

Inschrijven via de code  I21-171 bij Eekhout Academy   Meer info en inschrijven

 
What do you want to do ?

New mail

 
What do you want to do ?

New mail

 
What do you want to do ?

New mail

 
What do you want to do ?

New mail

Coöperatief Leren een intensieve opleiding nu ook online

De volledige  opleiding voor lager onderwijs wordt in twee delen aangeboden:  voor starters en voor gevorderden. De organisatie gebeurt in  een samenwerking tussen Eekhout Academy en Art de Co/KaganBelgium. We organiseren op 2 locaties: te Wijnegem, Kortrijk.

 • Starters: Dag 1 – Dag 2 –  Dag 3   (3 volledige dagen)
 • Gevorderden:  Dag 4 – Dag 5  (2 volledige dagen)

Deelnemers die Dag 1, gegeven door een Kagan-trainer, reeds gevolgd hebben kunnen aansluiten vanaf Dag 2. Deelnemers die Dag 1 en 2 gevolgd hebben kunnen inschrijven voor Dag 3.

Tijdens deze intense opleiding ervaar je het verschil tussen groepswerk en de Kagan Coöperatieve Leerstrategieën. Je krijgt de kans de leerwinst bij de leerlingen te optimaliseren en jezelf te vervolmaken.

Deze opleiding is een aanbod voor het  lager en secundair  onderwijs. Alle Kagan trainers zijn gecertificeerd en brengen de inhoud vanuit hun ervaringen in hun eigen klas- en schoolpraktijk.

   De online basisopleiding Kagan Coöperatief Leren ( CLS )

Deze basisopleiding is een online versie van de algemene opleiding in Dag 1, 2 en 3.
De training wordt gegeven door onze gecertificeerde Kagan trainers via Zoom.

Deze opleiding is bedoeld voor leraren die binnen hun klaswerking hun instructie willen verrijken met Kagan structuren. Je leert hoe je de structuren kan inzetten in een normale situatie, aangevuld met tips voor sociale afstand en het respecteren van de Covid-19 maatregelen.

De deelnemers krijgen heel wat structuren mee die een boost geven aan het verhogen van de betrokkenheid en het leerrendement van elke leerling in elke les.

 • 24 feb:        CLS Dag 1   in 2 dagdelen  van 9.00 tot 16.00 u
 • 24 maart:   CLS Dag 2 2 dagdelen van 9.00 tot 16.00 u
 • 26 april:     CLS Dag 3   2 dagdelen  van 9.00 tot 16.00 u

 

Inschrijven via de code I21-172 bij Eekhout Academy   Meer info en inschrijven

 

 

T

 
What do you want to do ?

New mail

 
What do you want to do ?

New mail

 
What do you want to do ?

New mail

Kagan en afstandsleren,hoe doe je dat een online workshop

Behoud een hoge betrokkenheid en leerwinst tijdens de online lessen

Deze online workshop geeft je de mogelijkheid om het online lesgeven tot leven te brengen. Je leert hoe je teams, random teams en tweetallen kan vormen om een maximum aan interactie en leren te verwezenlijken.

Leer hoe je Kagan Structuren uit de RondPraat familie, Mix & Ruil en andere, kan aanpassen en inzetten tijdens het online lesgeven met als doel de betrokkenheid en de leerwinst voor alle leerlingen te verhogen.

De uren voor de  online workshop van 1 maart 2021 van 8.30 u tot 12.30 u  via Zoom

Inschrijven via de code I21-169 bij Eekhout Academy  Meer info en inschrijven

 
What do you want to do ?

New mail

 
What do you want to do ?

New mail

Covid-19 aanpassingen voor een Kagan klas een online workshop

Deze drie uur durende workshop is opgesteld om leraren die reeds de Kagan structuren inzetten de kans te geven dit te blijven doen, conform de Covid-19-maatregelen.

Tijdens deze online workshop bekijken we hoe je de voornaamste Kagan structuren kunt blijven toepassen, rekening houdend met fysieke afstand en een minimum aan uitwisselen van materiaal. We behouden dan ook de sociale nabijheid maar vergroten de fysieke afstand om de leerlingen een veilige maar interactieve leeromgeving aan te bieden.

De online workshop op woensdag 3 maart 2021  van 9.00 tot 12.00 u via Zoom

Inschrijven via de code I21-170 bij Eekhout Academy   Meer info en inschrijven

 
What do you want to do ?

New mail

 
What do you want to do ?

New mail

 
What do you want to do ?

New mail

Spelend bewegen                    Coöperatieve spelvormen

 

Competitie vervult niet altijd de spontane, onvoorspelbare en vrolijke interactie. Gezond spelen is speels, vindingrijk en niet-competitief.  Spelen is vooral belangrijk voor de gezonde ontwikkeling van het kind, de tiener, de puber en zelfs de volwassene. 

Het is dus van groot belang om een goede wisselwerking, evenwicht te vinden tussen georganiseerde sporten, competitie, lichaamsontwikkeling en het leuke, ongedwongen, coöperatief spel.

Deze online sessie zorgt voor een gevarieerd aanbod aan sportieve spelen en coöperatieve bewegingsactiviteiten die voor afwisseling kunnen zorgen tijdens de les.

De online workshop op dinsdag 30 maart 2021  9.00u tot 12.00u

 Inschrijven via de code I21-173 bij Eekhout Academy  Meer info en inschrijven

 
What do you want to do ?

New mail

 
What do you want to do ?

New mail

 
What do you want to do ?

New mail

  Vergaderingen leiden op een degelijke, interactieve, zinvolle en aangename manier is niet simpel! Daarbij de actieve inbreng van alle teamleden krijgen, is het voor velen een utopie. Coöperatief vergaderen impliceert het toepassen van structuren om effectiever, efficiënter, met meer rendement en gericht op professionele ontwikkeling. Coöperatief vergaderen geeft de kans om besluitvorming zo te organiseren dat dit gestructureerd en stapsgewijs georganiseerd wordt waardoor:

 •     Iedereen betrokken wordt
 •     Iedereen z’n inbreng en mening heeft
 •     Er een degelijk draagvlak is;
 •     Het best mogelijke besluit kan worden genomen
 •     Iedereen loyaal is aan het genomen besluit.

Tijdens deze vorming leer je de principes van coöperatief vergaderen kennen, bekijken we wanneer je deze vorm toepast (en ook wanneer beter niet), we doorlopen de fasen van besluitvorming en hoe ze te organiseren, je leert verschillende structuren kennen om per 2, per 4 of met het hele team te werken. Doelstellingen:

 • Leren kennen van coöperatieve structuren om zelf coöperatieve vergaderingen te organiseren
 • Ervaren van coöperatieve structuren
 • Bekijken hoe je een structuur kiest afhankelijk van je vergaderdoel
 • Dit alles met het doel je vergaderingen doorleefd te maken én te zorgen dat genomen beslissingen écht gedrag

  De opleidingen gaan door 

Telkens van 9 tot 12 u  en van 13 tot 16 u.Koffie/thee/water en  lunch  inbegrepen.

Inschrijven via Eekhout Academy code

 

3-daagse Opleiding voor leraren wiskunde secundair

Deze 3-daagse nascholing is door haar opbouw zowel geschikt voor beginners als voor wie al eerder een algemene    Kagan-opleiding volgde. Alle structuren en voorbeelden worden toegepast op diverse wiskundige domeinen uit de 1ste, 2de en 3de graad. De reeks is opgenomen in ons open aanbod en kan op aanvraag ook in uw school of scholengroep georganiseerd worden (indien er voldoende deelnemers zijn). Tijdens deze opleiding leer je:

 • Meer leerlingen actief bij je les te betrekken
 • De leerresultaten verhogen
 • Kagan strategieën correct inzetten
 • Het verschil ervaren met groepswerk

Doelen:

 • Visie op coöperatief leren kennen
 • Kagan Structuren leren kennen en toepassen
 • Werken aan een breinvriendelijke leeromgeving

 

 

 
What do you want to do ?

New mail

Een totaal vernieuwde opleiding  over 2 volledige lesdagen.

 De eerste schooljaren zijn een belangrijke tijd voor de ontwikkeling van het kind. In deze tijd is het daarom cruciaal dat het kind op een goede manier gestimuleerd wordt om zich inhoudelijk en sociaal succesvol te ontwikkelen.

Schrijf je in en leer de beste Kagan Structuren om de jongste op de beste manier te begeleiden in de klas.

Leer de kleuters instructies opvolgen, werken in groep, delen en wachten op hun beurt, duidelijk communiceren, kritisch denken en uiteraard zich te ontplooien en de vaardigheden te helpen ontwikkelen voor een geslaagde schoolcarrière.

Jong geleerd is oud gedaan, start een succesvolle schoolcarrière door belangrijke sociale en academische vaardigheden aan te leren. Creëer een coöperatieve, zorgzame en ondersteunende omgeving in de klas. Leer en ontdek leuke ideeën en activiteiten die elke dag toepasbaar zijn in de klas. Leer leuke en gemakkelijke strategieën om een goede ontwikkeling van alle kinderen te bevorderen.

Workshop hoogtepunten

 • Leer de beste Kagan structuren voor jonge kinderen
 • Verdiep je in het perfectioneren van groepswerken
 • Ondervind hoe je de ontwikkeling van de jongsten op een creatieve en productieve manier kan ondersteunen
 • Steek op hoe je een aangename sfeer in de klas kan creëren
 • Verken hoe je het begrijpen en onthouden van leerstof door interactieve vormen/structuren kan stimuleren
 • Leer leuke en gemakkelijke strategieën om een goede ontwikkeling van alle kinderen te bevorderen

 

Te Kortrijk bij KU Leuven Kulak  Etienne Sabbelaan 53  8500 Kortrijk

 • Dag 1 op maandag 25 januari 2021
 • Dag 2 op donderdag 4 maart 2021

Telkens van 9 tot 12 u  en van 13 tot 16 u.  Koffie/thee/water en  lunch  inbegrepen

Inschrijven via Eekhout Academy:

https://www.eekhoutacademy.be/nascholingen/detail/

Te Wijnegem in ’t Gasthuis , Turnhoutsebaan 199  2110 Turnhout

 •  Dag 1 op woensdag 20 januari 2020
 • Dag 2 op maandag 17 februari 2020
 • Dag 3 op woensdag 18 maart 2020

Inschrijven via Eekhout Academy: code I20-067B

                                 https://www.eekhoutacademy.be/nascholingen/detail/I20-067B