Klik op één van onderstaande thema’s om de actuele data te zien en in te schrijven

Een spontane ontwikkeling stimuleren bij het buiten spelen

Voor kleuters is het in alle opzichten heel gezond om buiten te spelen. Maar waar is dan je aanbod? Laten we ze gewoon spelen of zorgen we ervoor dat er ook geleerd wordt?
Buiten spelen is, zeker voor jonge kinderen, een heel betekenisvolle activiteit. Maar als kleuterleidsters bij mooi weer langer buiten blijven met hun kinderen, dan worden ze wel eens scheef bekeken. Natuurlijk zijn ze dan niet aan het ‘niksen’ of van het zonnetje aan het genieten.
In deze cursus bekijken we verschillende mogelijkheden om de spontane ontwikkeling bij het jonge kind te stimuleren tijdens buitenactiviteiten.

We zoeken naar manieren om zoveel mogelijk leerplandoelstellingen buiten aan te bieden. Zo wordt het meteen veel gemakkelijker om die buitenactiviteiten te verantwoorden. Bovendien creëer je nieuwe leerkansen en kom je tegemoet aan de nood van veel kleuters om te bewegen in een meer uitdagende ruimte.

Deze workshop past in de behoefte van veel scholen om op een didactisch verantwoorde manier gebruik te maken van hun (beperkte) groene ruimte. Ook MOS-scholen kunnen veel plezier beleven aan deze cursus.

Deze wordt georganiseerd in een samenwerking met Eekhout Academy en ArtdeCo/KaganBelgium en gaat door                                      op  woensdag 19 januari 2022 van 9 tot 12 uur in KULAK Kortrijk.

 

Coöperatief Leren een intensieve opleiding.

De volledige  opleiding voor lager en secundair onderwijs wordt in twee delen aangeboden: voor starters en voor gevorderden.                De organisatie gebeurt in  een samenwerking tussen Eekhout Academy en Art de Co/KaganBelgium.

 • Voor starters: Dag 1 – Dag 2 –  Dag 3   (3 volledige dagen)

            –    In een online opleiding  gegeven via Zoom op maandagen 4 oktober, 15 oktober en 25 november 2021

             inschrijven : https://aanbod.eekhoutacademy.be/course/O0Bk4A

           –     In een opleiding in person  te KUKAK Kortrijk op maandagen 24 januari, 14 maart en 25 april 2022

             inschrijvingen:https://aanbod.eekhoutacademy.be/course/k0OOo0

 • Voor gevorderden:  Dag 4 – Dag 5  (2 volledige dagen)

            Deze vorming gaat in person door in Kulak Kortrijk op maandagen 15 november en 13 december 2021

            inschrijven :   https://aanbod.eekhoutacademy.be/course/Vd75ZA

Deelnemers die Dag 1, gegeven door een Kagan trainer, reeds gevolgd hebben kunnen aansluiten vanaf Dag 2. Deelnemers die Dag 1 en Dag 2 gevolgd hebben kunnen inschrijven voor Dag 3.

Deze opleiding is een aanbod voor het  lager en secundair  onderwijs. Alle Kagan trainers zijn gecertificeerd en brengen de inhoud vanuit hun ervaringen in hun eigen klas- en schoolpraktijk

 

Samen sterk in vergaderen 

Vergaderingen leiden op een degelijke, interactieve, zinvolle en aangename manier is niet simpel! Daarbij de actieve inbreng van alle teamleden krijgen, is het voor velen een utopie. Coöperatief vergaderen impliceert het toepassen van structuren om effectiever, efficiënter, met meer rendement en gericht op professionele ontwikkeling. Coöperatief vergaderen geeft de kans om besluitvorming zo te organiseren dat dit gestructureerd en stapsgewijs georganiseerd wordt waardoor iedereen betrokken wordt.

Deze vorming wordt georganiseerd in een samenwerking  tussen Eekhout Academy en Art de Co/KaganBelgium  en gegeven door een gecertificeerde Kagan trainer.

De opleiding gaan door in KULAK Kortrijk op  2 volledige  dagen op  woensdag  8 december 2021 en woensdag 12 januari 2022.

 Inschrijvingen :    https://aanbod.eekhoutacademy.be/course/JAV9J0

Een 3-daagse opleiding voor leraren wiskunde secundair

Deze 3-daagse nascholing is door haar opbouw zowel geschikt voor starters als voor wie al eerder een algemene Kagan opleiding volgde. Alle structuren en voorbeelden worden toegepast op diverse wiskundige domeinen uit de 1ste, 2de en 3de graad. Deze reeks is opgenomen in ons open aanbod en kan op aanvraag ook in uw school of scholengroep georganiseerd worden>. Tijdens deze opleiding leer je:  

 •    Meer leerlingen actief bij je les te betrekken
 •    De leerresultaten verhogen
 •    Kagan strategieën correct inzetten
 •    Het verschil ervaren met groepswerk

  Doelen:

 •     Visie op coöperatief leren kennen
 •     Kagan Structuren leren kennen en toepassen
 •    Werken aan een breinvriendelijke leeromgeving

Deze opleiding wordt in 2 volledige dagen georganiseerd in een samenwerking tussen Eekhout Academy en Kagan/Belgium                     in KULAK Kortrijk op maandag 18 januari en woensdagen 16 februari  en 30 maart 2022.

Ze wordt gegeven door een gecertificeerde Kagan trainer met ervaring uit eigen lespraktijk.

Inschrijvingen:   https://aanbod.eekhoutacademy.be/course/mzZrZz

 

 

 

 

 

 
 

Een totaal vernieuwde opleiding  over 3  volledige lesdagen.

De eerste schooljaren zijn een belangrijke tijd voor de ontwikkeling van het kind. In deze tijd is het daarom cruciaal dat het kind op een goede manier gestimuleerd wordt om zich inhoudelijk en sociaal succesvol te ontwikkelen.

Schrijf je in en leer de beste Kagan structuren om de jongsten op de beste manier te begeleiden in de klas.

Leer de kleuters instructies opvolgen, werken in groep, delen en wachten op hun beurt, duidelijk communiceren, kritisch denken en uiteraard zich te ontplooien en de vaardigheden helpen ontwikkelen voor een geslaagde schoolcarrière.

Jong geleerd is oud gedaan, start een succesvolle schoolcarrière door belangrijke sociale en academische vaardigheden aan te leren. Creëer een coöperatieve, zorgzame en ondersteunende omgeving in de klas. Leer en ontdek leuke ideeën en activiteiten die elke dag toepasbaar . Deze  eenvoudige  strategieën bevorderen een goede ontwikkeling van alle kinderen.

Deze opleiding wordt georganiseerd in een samenwerking tussen Eekhout Academy en Kagan/Belgium in 3 volledige dagen.

Op dinsdag 18 januari 2022, donderdag 17 februari 2022 en maandag 21 maart 2022  in  KULAK Kortrijk

Inschrijven: https://aanbod.eekhoutacademy.be/course/kzKP1d

  Kagan Coöperatief Leren voor wetenschappen secundair

          Leer succesvol teamwerk gebruiken voor experimenten, onderzoeken en projecten..

 • Ervaar hoe Kagan structuren werken aan de hand van voorbeelden uit de lessen wetenschappen (secundair) 
 • Leer een serie structuren om verschillende wetenschappelijke doelen te bereiken
 • Breng meer diepgang door leerlingen aan te sporen om hun denken en hun conclusies uit te leggen en te verdedigen
 • Gebruik de kracht van peer-modeling en coaching voor wetenschappelijk leren
 • Creëer een hoge graad van enthousiasme voor en interactie tijdens de lessen wetenschappen
 • Structureer het leren zo dat elke leerling een belangrijke rol te spelen heeft en betrokken blijft

Dit wordt georganiseerd in een  2 daagse opleiding in een samenwerking tussen Eekhout Academy en Kagan/Belgium en gegeven door een Kagan trainer met ervaring uit eigen klaspraktijk.

De vorming gaat door in KUKAK Kortrijk woensdagen  26 januari en 23 februari 2022

Inschrijvingen : https://aanbod.eekhoutacademy.be/course/601rpA

 

Verhoog het leerrendement door in te zetten op Activerende Instructiemodellen.

Een goede instructie geven lijkt eenvoudig, maar dat is het niet.

Bij het Activerende Directe Instructiemodel en het Expliciete Directe Instructiemodel doorlopen de leerkracht en de leerling samen op een actieve en interactieve manier de stappen in de onderwijsleersituatie.

Vertrekkende vanuit deze instructie modellen laten we jullie ervaren hoe je tijdens de verschillende instructiefasen de leerstof actief en gedifferentieerd kan aanpakken door in te zetten op vormen van formatief evalueren, Coöperatieve Leerstrategieën en zelfstandige werk.

 • Inzicht verwerven in het Activerende Directe Instructiemodel (ADI) en het Expliciete Directe Instructiemodel (EDI). Ervaren hoe je een gedifferentieerde aanpak kan organiseren door het inzetten op formatief evalueren, coöperatieve leerstrategieën en zelfstandig werk.

Deze vorming wordt aangeboden voor individuele deelnemers in samenwerking met Eekhout Academy.                                                      Op dinsdag 17 maart 2022 in KULAK Kortrijk  van 9 tot 12 uur.       Inschrijven: https://aanbod.eekhoutacademy.be/course/GdJPWA

 

Geïntegreerd zelfstandig leren, hoe doe je dat?

Na een Activerende Directe Instructie leerlingen leren keuzes maken en hun werk plannen

Deze vorming volgt op de vorming: Verhoog het leerrendement door in te zetten op Activerende Instructiemodellen.
Inzoomen op de ADI en EDI instructiemodellen

Na de Activerende Directe Instructie en het begeleid inoefenen volgt de zelfstandige verwerking van de leerstof. Iedereen is op hetzelfde moment met hetzelfde werk bezig en de leerkracht heeft octopus neigingen om overal hulp te kunnen bieden. Het kan ook anders.
Tijdens deze workshop bekijken we verschillende mogelijkheden om het verwerkingsmoment anders aan te pakken. In het zelfstandig werk zit een ruimer aanbod dat steeds gelinkt is aan leerplandoelen en meer geïntegreerd is in de dagelijkse klaswerking. Er zijn heel wat stappen en mogelijkheden waardoor leerkrachten het zelfstandig werk procesmatig kunnen aanpakken.

 • Kennismaking met mogelijkheden om een uitgebreid zelfstandig werk te integreren in de dagelijkse klaswerking.
 • Kennismaking met zelfstandig werk waarbinnen je leerlingen leert keuzes maken en plannen. 

We bekijken enkele voorbeelden en mogelijkheden tot samenwerking en we gaan hier wat verder dan het meest voorkomend contractwerk.

Deze vorming wordt aangeboden in samenwerking met Eekhout Academy in KUKAK Kortrijk op donderdag 10 maart 2022 van 9 tot 12 uur.                   Inschrijven: https://aanbod.eekhoutacademy.be/course/YAwOLA