Visie

i

Inspirerende workshops

Ervaren lesgevers

Ruim en divers aanbod

Coöperatief Leren – de Kagan aanpak

KaganBelgium is de enige licentiehouder van het coöperatief leren in België.

Dr. Spencer Kagan is de bezieler van het coöperatief leren en de Kagan didactische structuren.

Dr. Spencer Kagan was hoogleraar psychologie aan de Universiteit van Californië en voerde grootschalige onderzoeken uit naar coöperatief leren.

Op basis van deze positieve wetenschappelijke resultaten ontwikkelde hij samen met zijn echtgenote, Laurie Kagan, meer dan 250 coöperatieve didactische structuren.

Kagan structuren zijn krachtige instrumenten om inzichten en theorie te vertalen naar de praktijk. Kagan structuren hebben een diepgaande impact op het leerproces en de daaruit voortvloeiende positieve leerresultaten door de manier waarop we de leerstof aanbrengen te veranderen en niet de leerstof zelf.

Kagan structuren worden niet aangeboden in aparte lessen, maar het zijn instrumenten die in bestaande methodes toegepast kunnen worden. Ze leggen geen bijkomende last op de schouders van leerkrachten, maar vergemakkelijken juist hun taak als lesgever.

Kagan structuren zijn dus geen nieuwe onderwijsmethode, maar ze bieden een manier aan om elk onderwijsprogramma op een efficiëntere manier te brengen. Ze zorgen voor een blijvende positieve wending in het leven van zowel de leerlingen als de leerkrachten.

Franchise

KaganBelgium is een franchise aangegaan met de Kagan corporatie. Hierdoor is KaganBelgium de enige licentiehouder van het coöperatief leren in België.

Wij willen de kwaliteit en het correcte gebruik van de Kagan structuren garanderen. Vaak verglijden deze tot groepswerk waardoor de optimale leerwinst voor alle leerlingen niet meer gegarandeerd wordt.

Om deze franchise te kunnen aangaan moeten de trainers die coöperatief leren bijbrengen getraind en gecertificeerd zijn door Laurie Kagan zelf.

In de zomer van 2014 hebben 6 trainers gedurende 2 weken een training gevolgd tijdens de Kagan Summer Academy in Orlando, Florida. Alle trainers hebben na een bootcamp van 1 week een certificaat behaald.

Alle trainers volgden ook een Kagan Coaching opleiding. Zij kunnen de leerkrachten coachen bij het implementeren van de Kagan structuren in hun lessen.

KaganBelgium heeft nu 6 officieel gecertificeerde Kagan trainers in huis.