i

Inspirerende workshops

Ervaren lesgevers

Ruim en divers aanbod

Wie zijn wij?

Art de Co staat voor de kunst van de Co…  Die staat voor communicatie, commitment, cognitie, counseling, coaching, collegialiteit, competentie, conflicthantering en coöperatief leren .

Art de Co werkt met een dynamisch en ervaren team van lesgevers uit verschillende onderwijsnetten en overkoepelende organisaties. Het is een multidisciplinair  team met een grote diversiteit aan competenties, gecertificeerde opleidingen en expertise. De lesgevers werken bij Art de Co als freelance trainer en combineren dit met hun dagdagelijkse praktijk in en rond het onderwijsveld. Het zijn dus één voor één mensen die het reilen en zeilen binnen het onderwijs goed kennen/begrijpen.

De trainers staan voor een gelijkwaardige aanpak. Ze bezitten de competentie om hun expertise respectvol en met zorg over te brengen. Ze  houden hierbij  rekening met de expertise die bij directie, leerkrachten en ouders aanwezig is, en met de context waarbinnen gewerkt moet worden.

De deelnemers  kunnen actief proeven van ‘nieuwe’ concepten  tijdens studiedagen en workshops en krijgen de tools om er zelf mee aan de slag te gaan binnen hun eigen praktijk. Tijdens school- of klasspecifieke trajecten nodigen de trainers de participanten uit om hun kennis en kunde verder te verfijnen, te verruimen en te verdiepen.  De trainers werken dus zeer ervaringsgericht met de voortdurende link naar de klaspraktijk.

Dit leerproces geldt niet alleen voor de deelnemers van onze trainingen en begeleidingen. Art de Co faciliteert de mogelijkheid om hun expertise binnen het team te delen en verder uit te breiden. Daarnaast wordt ook verwacht van de trainers dat ze opleidingen blijven volgen.

Verbondenheid, erkenning, vertrouwen en waardering voor elkaar zijn waarden waar voortdurend aan gewerkt wordt binnen het team.

De combinatie tussen de opgebouwde expertise in de praktijk, via opleidingen en de eigenheid van elke trainer zorgt voor een goed evenwicht tussen kennisoverdracht en concreet praktijkgericht werken.

Art de Co vindt het ook belangrijk om als organisatie met een open blik en vanuit verschillende perspectieven naar het onderwijslandschap en de trainingsvaardigheden te kijken.  Dit uit zich in de verschillende samenwerkingsverbanden met andere organisaties en externe partners.

Neem contact op voor informatie of een intake