Een goede en juiste implementatie van veranderingsprocessen hebben extra ondersteuning nodig. KaganBelgium biedt de mogelijkheid, om onder begeleiding, een traject op te zetten in je eigen school.  Het KaganBelgium team zal samen met de school een traject uitstippelen dat tegemoet komt aan de specifieke noden en doelen van de school.

 

Coöperatieve Leerstrategieën implementeren op school!

Trajecten Kagan Coöperatief Leren

KaganBelgium biedt de mogelijkheid, om onder begeleiding, een traject op te zetten in je eigen school. Het KaganBelgium team zal samen met de school een traject uitstippelen dat tegemoet komt aan de specifieke noden en doelen van de school.

Gebruik makend van de Kagan structuren zal KaganBelgium de leerkrachten in het team versterken om zo de betrokkenheid en prestaties van de leerlingen te verhogen. Sociale vaardigheden worden getraind en de klassfeer zal verbeteren.

Dag 1 en Dag 2 en Dag 3 geven een goede basis. De leerkracht kent het concept, een 10tal structuren, weet hoe teams samengesteld moeten worden en heeft zicht op de verschillende functies van de structuren. Dag 3 tot en met dag 5 verdiepen, verruimen en bieden nog meer structuren.

De school maakt samen met Art de Co / KaganBelgium een planning op. Het is de school die het proces bepaalt, wij volgen dit proces.

De meeste implementatietrajecten verlopen over 2 tot 3 jaar of langer. Op elk moment kan er, afhankelijk van de situatie, een bijsturen gebeuren

Interesse in een traject? Vul het contactformulier in en wij nemen contact op.

 

KaganCoaching/MomentCoaching

Kagan Coöperatief Leren

De leerkracht doet er toe! Goede leerkrachten maken het verschil. Prestaties van leerlingen zijn rechtstreeks afhankelijk van de kwaliteit van de leerkracht. KaganBelgium helpt je om de Kagan coöperatieve leerstructuren grondig te beheersen want het zijn deze structuren die de manier waarop de leerkracht lesgeeft en wat de leerlingen leren grondig veranderen.

Leerkrachten worden aangetrokken tot de Kagan structuren omdat ze makkelijk te gebruiken zijn en omdat er duidelijke richtlijnen bij zijn. Toch is er nood aan begeleiding om ervoor te zorgen dat de structuren op een correcte manier worden ingezet en gebruikt.

De uitdaging voor het implementeren van een nieuwe strategie kan aanzienlijk zijn; vaak heeft je team hulp nodig die rechtstreeks te maken heeft met de eigen klascontext en groep leerlingen. Kagan coaching zorgt ervoor dat leerkrachten kunnen leren in hun eigen klascontext en dat ze hulp krijgen “op het moment zelf”.

KaganBelgium trainers geven leerkrachten “onopvallend” onmiddellijke feedback op het moment zelf zonder dat de leerlingen het merken. Dit is mogelijk, omdat wanneer leerlingen aan de slag zijn met een Kagan structuur hun betrokkenheid en activiteit zeer hoog is. De coach kan op dat moment onmiddellijk het positieve bekrachtigen en kleine correcties aanbrengen. Er wordt nooit iemand in “the spotlight” gezet, de nodige correcties worden toegepast en iedereen wint erbij! Net zoals bij voetbal en andere sporten zal de coach niet wachten tot de wedstrijd voorbij is alvorens de spelers feedback te geven. Door het gebruik van Kagan coaching zien leerkrachten onmiddellijk het effect van correct implementeren van de structuren. Dit heeft een onmiddellijk effect op het studiesucces van de leerlingen!

 

Personeelsvergadering (max 2 uur)

Vanaf dag 2 geven we op scholen ook begeleiding tijdens personeelsvergaderingen.

Tijdens deze overlegmomenten bieden we verdieping aan door:

 • één structuur samen in te oefenen en uit te diepen. De groep beslist welke structuur aan bod komt;
 • informatie uit te wisselen tussen collega’s;
 • gebruikmakende van de gangbare methodes samen lesvoorbereidingen te maken. Starten van de inhoud en kijken welke structuren er in die les(sen) ingezet kunnen worden;
 • het opmaken van een planning voor de volgende periode.

Indien er voldoende tijd is bieden we nog een extra structuur aan.

CLIL implementeren op jouw school!

Content and Language Integrated Learning (CLIL)

Content and Language Integrated Learning is een vorm van meertalig onderwijs. Het is een werkvorm waarin Frans, Engels of Duits als instructietaal gebruikt wordt om een niet – taalvak te onderwijzen.

Dit traject wordt gegeven door onze ervaringsdeskundige Charlotte Vanderstuyft. Zij is op haar eigen school met het CLIL traject begonnen van zodra het decreet goedgekeurd werd en heeft zich sindsdien sterk geprofessionaliseerd.

Module 1: Algemene voorstelling van ‘CLIL’
Hoe: in de vorm van PV.
Wie: alle betrokkenen bij het CLIL-traject.

 • Hoe ontstaan?
 • Waar bestaat het al?
 • Juridische kant van de zaak.
 • Wat zegt het decreet?
 • Wetenschappelijk onderzoek.

Module 2: CLIL-didactiek
Hoe: in de vorm van een nascholing.
Wie: vooral CLIL-leerkrachten maar ook directie, taalleerkrachten en andere betrokkenen.

 • Geïnteresseerden kunnen deelnemen aan het open aanbod (2x vrijdagen in Gent of Antwerpen)

Module 3: Het dossier (indien deze nog niet is ingediend of goedgekeurd)
Hoe: in de vorm van PV.
Wie: enkel directie of betrokkenen bij het opstellen van het dossier.

 • Wat moet er in mijn dossier staan?
 • Samen bespreken wat er zeker moet instaan.

Module 4: Bijwonen van een CLIL-les
Wie: vooral CLIL-leerkrachten, andere betrokkenen zijn ook welkom.

 • Mogelijkheid tot het bijwonen van een CLIL-les bij Charlotte in de klas.
 • Met nabespreking van de les.

Module 5: CLIL-proefles geven
Hoe: in de vorm van een klasbezoek.
Wie: CLIL-leerkrachten of toekomstige CLIL-leerkrachten.

 • Deelnemers geven zelf een proefles aan een klas.
 • Charlotte komt observeren.
 • Nabespreking met tips.

Module 6: Afsluiten van het traject
Hoe: in de vorm van PV.
Wie: alle betrokkenen bij het CLIL-traject.

 • Hoe moet het nu verder?
 • Welke zijn de volgende te ondernemen stappen?
 • Hoe begin ik aan het lesmateriaal?
 • Waar vind ik bronnenmateriaal?
 • Hoe bouw ik een goed CLIL-team uit?

In deze module wordt vooral gekeken naar wat de vragen of noden nog zijn.

Neem contact op voor informatie of een intake