Wat is Kagan?

i

Inspirerende workshops

Ervaren lesgevers

Ruim en divers aanbod

Kagan Coöperatieve Leerstrategieën

Heel wat leerstrategieën in het onderwijs zijn gebaseerd op het leren van de leerling als individu. Onderzoek bevestigt dat samenwerkend leren het leerproces van élke leerling intenser en krachtiger maakt wanneer ze regelmatig met elkaar overleggen, problemen oplossen, discussiëren, expertise delen en elkaars expertise benutten.

Samenwerking tussen leerlingen gaat echter niet zomaar. Er zijn enkele voorwaarden aan verbonden. De leeromgeving moet veilig en interactief zijn, leerlingen moeten elkaar nodig hebben om een opdracht uit te voeren zonder dat ze zich achter iemand kunnen verschuilen (meeliften) enz….

Het concept Coöperatieve Leerstrategieën werd ontwikkeld door Dr Spencer Kagan en is gebaseerd op een gelijkwaardige en interactieve samenwerking in zorgvuldig samengestelde heterogene groepen. Al te vaak worden de structuren enkel sporadisch gebruikt binnen een les waardoor er heel wat van het effect verloren gaat.

De Kagan Coöperatieve Leerstrategieën zijn een concept dat gebaseerd is op zeven sleutels tot succes.

In de zeven sleutels tot succes denken we goed na over de samenstelling van de Teams, een gestructureerd Klasmanagement, structuren die ingezet kunnen worden met lesinhoud als Klasbouwers en Teambouwers. De Kagan structuren beogen niet alleen een cognitief doel, maar ook een sociaal doel en zijn gebaseerd op de vier basisprincipes.

De vier basisprincipes waaraan Coöperatief Leren moet voldoen zijn: Gelijke deelname. Individuele aansprakelijkheid. Positieve wederzijdse afhankelijkheid. Simultane interactie. Deze vier basisprincipes vormen de GIPS principes waaraan elke structuur moet voldoen en het verschil maakt tussen Coöperatief Leren en gewoon groepswerk.

Tijdens de sessies worden alle structuren gekoppeld aan concrete voorbeelden, hun functie en het al doende leren.