i

Inspirerende workshops

Ervaren lesgevers

Ruim en divers aanbod

Kagan Coöperatief Leren, samen werkend leren op een gestructureerde manier.

 

 

Jongeren motiveren en betrekken bij de les is soms een hele uitdaging.

Dr Spencer Kagan is de grondlegger van het Coöperatief Leren dat tot succes leidt.

Het Kagan Coöperatief Leren is gebaseerd op GIPS principes waardoor er een gestructureerde, gelijkwaardige en interactieve samenwerking tot stand komt in zorgvuldig samengestelde heterogene groepen.

De leerwinst wordt gecreëerd doordat de leerlingen samen gestructureerd discussiëren over de leerstof, samen zoeken naar oplossingen, elkaar uitleg geven en elkaar aanvullen. De GIPS – principes maken het verschil tussen het gestructureerd coöperatief leren en groepswerk.

Wetenschappelijk onderzoek heeft bewezen dat de gestructureerde vorm van samenwerkend leren de leerwinst aanzienlijk verhoogd bij alle leerlingen.

Kagan Coöperatieve Structuren geven leraren tools voor veel verschillende lessituaties en klassenmanagement. Tijdens de basisopleiding werken we op de vaardigheden om de structuren op het juiste moment, voor het juiste doel in te zetten. Het geeft een krachtige impuls aan de professionele ontwikkeling van de leraar.

Het Kagan Coöperatief Leren is effectief in het basisonderwijs en  in alle richtingen, vakken, niveaus van het secundair- en het voortgezet onderwijs.

 

Kagan Coöperatief Leren specifiek voor leraren wiskunde secundair

Deze 3-daagse opleiding is door haar opbouw zowel geschikt voor beginners als voor wie al eerder een algemene Kagan – opleiding volgde.

Alle structuren en voorbeelden worden toegepast op diverse wiskundige domeinen uit de 1ste, 2de en 3de graad.

Heel wat onderzoek bevestigt dat samenwerkend leren het leren van élke leerling intenser en krachtiger maakt. Samenwerking tussen leerlingen gaat echter niet zomaar. De leeromgeving moet veilig en interactief zijn, leerlingen moeten elkaar nodig hebben om een opdracht uit te voeren zonder dat ze zich achter iemand verschuilen (meeliften).

Het Coöperatief Leren werd ontwikkeld door Dr. Spencer Kagan en is gebaseerd op een gestructureerde, gelijkwaardige en interactieve samenwerking in zorgvuldig samengestelde groepen.

Binnen de heterogeniteit van de groep geniet élk kind. Studies hebben uitgewezen dat via de Kagan structuren niet alleen de zwakkere leerlingen leerwinst boeken, maar dat ook de middengroep en de sterke leerlingen fiks vooruit gaan. De leerwinst wordt gecreëerd doordat de leerlingen samen gestructureerd discussiëren over de leerstof, samen zoeken naar oplossingen, elkaar uitleg geven en elkaar aanvullen.

Kagan structuren zijn krachtige instrumenten om inzichten en theorie te vertalen naar de praktijk. Kagan structuren hebben een diepgaande impact op het leerproces en de daaruit voortvloeiende positieve leerresultaten door de manier waarop we de leerstof aanbrengen te veranderen en niet de leerstof zelf.

  Doeslstellingen:

  • Visie op coöperatief leren kennen
  • Kagan Structuren leren kennen en toepassen
  • Inzicht verwerven hoe je via het Kagan concept kan werken aan de verwerking van de kennis en informatie, de sociale, de communicatie- en de denkvaardigheden, alsook de groepsdynamische processen.

Coöperatief leren in coronatijden. Covid-19 aanpassingen in de Kagan klas (online)

Deze drie uur durende workshop is opgesteld om leraren die reeds de Kagan structuren inzetten de kans te geven dit te blijven doen, conform de Covid-19-maatregelen.

Tijdens deze online workshop bekijken we hoe je de voornaamste Kagan structuren kunt blijven toepassen, rekening houdend met fysieke afstand en een minimum aan uitwisselen van materiaal. We behouden dan ook de sociale nabijheid maar vergroten de fysieke afstand om de leerlingen een veilige maar interactieve leeromgeving aan te bieden.

De  online worksshop is op woensdag 3 maart 2021 van 9.00 tot 12.00 u via Zoom

Inschrijven via de code I21-170 bij Eekhout Academy   Meer info en inschrijven

 
What do you want to do ?

New mail

Kagan en afstandsleren, hoe doe je dat? (  ook online)

Behoud een hoge betrokkenheid en leerwinst tijdens de online lessen

Deze online workshop geeft je de mogelijkheid om het online lesgeven tot leven te brengen. Je leert hoe je teams, random teams en tweetallen kan vormen om een maximum aan interactie en leren te verwezenlijken.

Leer hoe je Kagan Structuren uit de RondPraat familie, Mix & Ruil en andere, kan aanpassen en inzetten tijdens het online lesgeven met als doel de betrokkenheid en de leerwinst voor alle leerlingen te verhogen.

Op maandag 1 maart 2021 van 8.30 tot 12.30 u via Zoom

Inschrijven via code I21-169 bij Eekhout Academy  Meer info en inschrijven

 
What do you want to do ?

New mail

Kagan Coöperatief Leren voor Wetenschappen secundair onderwijs

 

Heel wat wetenschappelijk onderzoek bevestigt dat samenwerkend leren het leren van élke leerling intenser en krachtiger maakt. Samenwerking tussen leerlingen gaat echter niet zomaar. De leeromgeving moet veilig en interactief zijn, leerlingen moeten elkaar nodig hebben om een opdracht uit te voeren zonder dat ze zich verschuilen. Het Kagan Coöperatief leren biedt hiervoor de optimale oplossing.

 Versterk het leren van de leerlingen met Kagan structuren. De tijd van de eenzame wetenschapper is voorbij! Breng je wetenschappelijke instructie in lijn met de toekomst: geef les met succesvol teamwerk. Vermijd de valkuilen van groepswerk — implementeer échte, op onderzoek gebaseerde en bewezen coöperatieve leerstrategieën. Leer om je wetenschappelijke labo’s te organiseren zodanig dat iedereen betrokken is en dat enkele leerlingen het niet overnemen! Wek de natuurlijke nieuwsgierigheid van de leerlingen en laat hen de wetenschapper in zichzelf ontdekken. 

 Op de agenda:

  • Leer succesvol teamwerk gebruiken voor experimenten, onderzoeken en projecten
  • Ervaar hoe Kagan structuren werken aan de hand van voorbeelden uit de lessen wetenschappen (secundair) 
  • Leer een serie structuren om verschillende wetenschappelijke doelen te bereiken
  • Breng meer diepgang door leerlingen aan te sporen om hun denken en hun conclusies uit te leggen en te verdedigen
  • Gebruik de kracht van peer-modeling en coaching voor wetenschappelijk leren
  • Creëer een hoge graad van enthousiasme voor en interactie tijdens de lessen wetenschappen
  • Structureer het leren zo dat elke leerling een belangrijke rol te spelen heeft en betrokken blijft

 

 

Neem contact op voor informatie of een intake