i

Inspirerende workshops

Ervaren lesgevers

Ruim en divers aanbod

STARTEN MET CLIL!
CLIL – CONTENT AND LANGUAGE INTEGRATED LEARNING

Ook in een Masterclass en een traject van 6 modules (zie Masterclass en Trajecten)

Hoe bereid ik een goede CLIL-les voor? Hoe begin ik er aan? Waar houd ik rekening mee? Hoe ondersteun ik mijn leerlingen in de vreemde taal? En welke werkvormen gebruik ik om mijn leerlingen te activeren zodat ze zowel de vakinhouden als de taal inoefenen? Hoe werk ik binnen mijn zaakvak aan verschillende vaardigheden?

In deze workshop gaan we heel concreet te werk met voorbeelden uit de klaspraktijk. Vertrekkend vanuit de leerplandoelen gaan we op zoek naar mogelijk taaldoelen, passende ondersteuning voor taal en activerende werkvormen. Na de workshop ga je naar huis met heel wat ideeën, nieuwe werkvormen en contacten met andere CLIL-leerkrachten.

Doelstellingen
• Ontdek de CLIL-didactiek en ga er zelf mee aan de slag binnen je vak en taal.

Kagan coöperatieve leerstrategieën

Heel wat onderzoek bevestigt dat samenwerkend leren het leren van élke leerling intenser en krachtiger maakt. Samenwerking tussen leerlingen gaat echter niet zomaar. De leeromgeving moet veilig en interactief zijn, leerlingen moeten elkaar nodig hebben om een opdracht te kunnen uitvoeren zonder dat ze zich achter iemand verschuilen (meeliften) enz.

Het Coöperatief Leren werd ontwikkeld door Dr Kagan Spencer en is gebaseerd op een gestructureerde, gelijkwaardige en interactieve samenwerking in zorgvuldig samengestelde heterogene groepen.
Binnen de heterogeniteit van de groep geniet élk kind. Studies hebben uitgewezen dat via de Kagan Structuren niet alleen de zwakkere kinderen leerwinst boeken, maar dat ook de middengroep en de sterke leerlingen fiks vooruit gaan. De leerwinst wordt gecreëerd doordat de leerlingen gestructureerd samen discussiëren over de leerstof, samen zoeken naar oplossingen, elkaar uitleg geven en elkaar aanvullen.

De Kagan Coöperatieve Leerstrategieën zijn een totaal concept dat inzet op een veilige en uitdagende leeromgeving en leermogelijkheden.

Coöperatieve Leerstrategieën kan je inzetten op alle niveaus en in alle vakken. Uniek aan en sterkte van deze werkwijze is het GIPS-principe. Dit staat voor Gelijke deelname, Individuele aanspreekbaarheid, Positieve wederzijdse afhankelijkheid en Simultane actie.

CLS SPECIFIEK VOOR LERAREN WISKUNDE SECUNDAIR

Kagan Coöperatieve Leerstrategieën specifiek voor het vak wiskunde.
Ben je leerkracht wiskunde in het secundair onderwijs? Wil je meer Coöperatieve Leerstrategieën gebruiken tijdens de les en zo de betrokkenheid verhogen?

Neem contact op voor informatie of een intake